Praktijk voor bekken en bekkenbodem fysiotherapie

 

Belangrijk nieuws

Het RIVM heeft aangekondigd dat de Corona maatregelen zijn gewijzigd. Dit betekend in de praktijk dat ik ook kan versoepelen. Ik hou nog wel wat regels aan. 


 Ik houd de volgende regels in acht;

  • mondkapjes zijn niet meer verplicht. Mocht u het op prijs stellen kunnen we deze uiteraard wel dragen. Verdere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een witte jas en handschoenen worden nog wel gebruikt. 
  • Tussen de behandelingen door wordt extra tijd genomen om alles extra te reinigen.
  • Er worden geen handen geschut.

 Wat vraag ik aan u;

  • Kom alleen en kom niet te vroeg, er ligt geen lectuur meer in de wachtkamer. 
  • Bij binnenkomst in de wachtkamer vraag ik u nog wel uw handen te wassen 
  • Er ligt geen laken meer op de behandelbank en we hebben geen handdoeken meer liggen, neem daarom uw eigen handdoek mee.
  • Als u ziek bent, verkoudheidsverschijnselen heeft of koorts blijf dan thuis.


voor al het actuele nieuws over het coronavirus in Nederland

https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus


 

Pelvi-Care praktijk voor bekken en bekkenbodem therapie.

Welkom bij Pelvi-Care. 

Pelvi-Care is een praktijk voor bekken en bekkenbodem fysiotherapie. Bedankt voor uw interesse in mijn praktijk. 

In mijn praktijk streef ik naar de best mogelijke, persoonlijke gezondheidszorg.  

Ik neem ruim de tijd om goed naar u als patiënt te luisteren en u zorg op maat aan te bieden die het best aansluit op uw behoeften. 

Neem gerust contact  op als u of iemand in uw omgeving medisch advies of zorg nodig heeft. 

Ik help u graag! 

Even voorstellen 

Ik ben Marloes Reijman, Pelvi-Care is mijn eigen praktijk. Samen met Christianne van Keunen, Catherine van der Grijp-Baneke en Lena Schramm ben ik werkzaam bij bekkenfysiotherapie Frankenslag in Den Haag. Daarnaast draaien we mee in het bekkenbodemspreekuur in het MCH. 

Ik ben in 2005 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hoge School Leiden. Tijdens mijn werk in de jaren hierna groeide mijn interesse in de bekkenfysiotherapie. Ik zag veel mensen met klachten in het bekkenbodem gebied als urineverlies, obstipatie en pijnklachten. Ik wist eerlijk gezegd niet goed hoe ik deze mensen kon helpen. Daarom ben ik mij in 2010 gaan specialiseren als Bekkenfysiotherapeut. En in 2021 heb ik de opleiding Post-HBO seksuologie gedaan.  Ik beoefen dit beroep nog steeds met veel plezier. Het mooiste is om mensen te kunnen helpen met hun "problemen" om te gaan, of er vanaf te kunnen helpen. 

Sinds 2019 ben ik voorzitter van de diastase expertise groep Den Haag/Voorburg/Rijswijk/Pijnacker (www.diastase.info) en werken we samen met het centrum voor diastase (www.rectusdiastase.nl)


 


Klachten in het bekkenbodem gebied zijn vaak lastig te bespreken voor mensen. Ik hoop u in de praktijk een veilige en professionele omgeving te bieden waarin u zich vrij voelt u klachten te bespreken. De eerste stap is al gezet, u bent zich aan het oriënteren op internet. 

Ik hoop u graag in de praktijk verwelkomen!
Belangrijke informatie over contracten zorgverzekeringen 2022
Op weg naar contractvrij werken
Voor ons staat u als patiënt centraal. Wij willen kwalitatief hoogwaardige én zinvolle zorg (blijven) bieden. Daarom hebben wij besloten om met een aantal zorgverzekeraars geen contract meer af te sluiten. Voor u zal het grootste verschil zijn, dat u de factuur eerst aan ons moet betalen waarna u  deze bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. 


We begrijpen dat dit een verandering voor u is. Graag leggen we uit hoe we tot deze keuze zijn gekomen en wat dit voor u betekent. Sinds 2006 kent Nederland de ‘‘zorgverzekeringswet’’ die het oude ziekenfonds en particuliere stelsel heeft vervangen. Het doel was om meer marktwerking te krijgen. Want zo is de stelling; De beste manier om betaalbaarheid en kwaliteit van zorg te waarborgen, ook in de toekomst, is eerlijke concurrentie tussen zorgaanbieders. Laat ze maar vechten om de gunst van de klant. Met korte wachttijden, hoogwaardige specialisatie, goede bereikbaarheid, zorgzaam. De beste zorg voor de juiste prijs.


Maar dat heldere principe van een vrije marktwerking wordt verstoord door een ongelijke machtsverdeling in de sector. Waar het kartel van zorgverzekeraars de dienst uitmaakt. Zorgverzekeraars bieden een contract aan met meerdere voorwaarde. Zo bepalen zij middels het contract hoeveel behandelingen gegeven mogen worden, indien het gemiddelde omhoog gaat worden wij als zorgverlener gekort op behandeltarieven of zelfs beboet. Wij zijn van mening dat de zorgverzekeraar niet op de stoel van de zorgverlener moet gaan zitten. 


Op dit moment worden de eisen die gesteld worden aan kwaliteit buitenproportioneel. Zo worden openingstijden, telefoontijden, praktijk inrichting, bereikbaarheid en wachttijden als kwaliteitseisen gesteld. De zorgverzekeraar bepaalt dus via het contract hoe de therapeut zijn werk uitvoert.


Om u de kwalitatief hoogwaardige en zinvolle zorg als altijd te kunnen bieden hebben wij de keuze van niet tekenen gemaakt. Kwaliteit heeft niets te maken met inrichtingseisen, openingstijden, binnen hoeveel dagen iemand een afspraak kan maken en enquêtes, maar met opleiding, bijscholing, expertise en ervaring.


Is een contractvrije therapeut wel goed?
In Nederland staat iedere therapeut verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het BIG-register. In het BIG-register staat beschreven of een persoon bevoegd is om te werken als therapeut. Hiervoor gelden bepaalde opleidings- en gedragseisen. Een therapeut moet altijd aan de kwaliteitseisen van het beroepsregister voldoen. Ook een therapeut die zonder contracten werkt. Om in dit register te komen en te blijven is de therapeut verplicht zich bij te scholen en een verplicht aantal uur als therapeut te werken. Heeft uw therapeut een specialisatie? Dan moet hij ook voor die specialisatie extra blijven bijscholen. Er zijn nog andere registers waar een therapeut zich kan inschrijven, zoals het Centraal Kwaliteit Register (CKR). Wij zijn allemaal BIG en CKR geregistreerd. 


Wat is het verschil met een therapeut die wel een contract heeft? 
Een fysiotherapeut die, zoals wij dat noemen, contractvrij werkt heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Het grootste verschil is dat u bij een contractvrije therapeut de factuur eerst zelf moet betalen waarna u deze later bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. 


Kan ik de factuur wel declareren? 
Ja. Wanneer u door een contractvrije therapeut bent behandeld, dan krijgt u een factuur. U kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis. Er worden door de zorgverzekeraars diverse polissen aangeboden. Het grootste onderscheid wordt er gemaakt tussen een natura- en een restitutiepolis. 
We zullen deze kort toelichten: Een naturapolis houdt in dat uw rekeningen door de zorgverzekeraar direct worden vergoedt en ‘‘u recht heeft op zorg’’. Deze zorgverzekeraar sluit hiervoor contracten af met de zorgaanbieders waaruit u kunt kiezen. Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar krijgt u slechts een deel of in sommige gevallen niets vergoed. 
Kiest u voor een restitutiepolis dan heeft u vrije keuze en kunt u ook behandeld worden in de niet gecontracteerde ziekenhuizen of door niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een restitutiepolis betaalt u soms een paar euro meer per maand, maar het geeft u meer keuze vrijheid en de kosten worden grotendeels of soms zelfs volledig vergoed. 
Naast deze twee polissen bestaan er nog andere polissen. Dit is de Budgetpolis die lijkt op de Naturapolis maar met extra beperkingen en de Combinatiepolis waarin u voor sommige behandelingen wel en voor andere behandelingen niet naar een gecontracteerde therapeut mag. 

Tot slot 
Wij raden u aan om zelf goed na te gaan hoe u verzekerd bent en wat u eventueel vergoed krijgt. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Voor tarieven verwijzen wij naar de wachtkamer of onze website. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, opmerkingen of suggesties, neemt u dan contact met ons op via e-mail of telefonisch.


In 2022 zal ik geen contract afsluiten met de volgende zorgverzekeraars; 

 

Caresq (Promovendum, National Academic, Besured, Aevitae en Aon)

 

Eno (Salland Zorgverzekeringen en ZorgDirect)

 

Cz (nationale Nederlanden, delta loyd, OHRA Just en CZdirect)

 

Onvz (PNOzorg,  VvAA zorgverzekering en Jaaah zorgverzekeringen)