Praktijk voor bekken en bekkenbodem fysiotherapie

 

 

 

 


 

Praktische informatie

Vergoedingen bekkenfysiotherapie 2023 

Bij ons staat kwaliteit en zorgtijd voor de patiënt altijd voorop in plaats van tijd aan administratie te besteden. Daarom zijn de vergoedingsregels voor 2023 weer aangepast. Hieronder kunt u lezen wat dat voor u betekent. Bekkenfysiotherapie wordt vergoed door de verzekeraar vanuit een aanvullende polis waar fysiotherapie in opgenomen is. Hoeveel behandelingen(bekken)fysiotherapie per jaar vergoed worden is afhankelijk van uw aanvullende polis. U kunt zelf controleren hoeveel behandelingen fysiotherapie er in uw aanvullende verzekering vergoed worden per jaar.INDICATIE URINEVERLIESBij indicatie urineverlies worden eenmalig de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Deze behandelingen worden dan wel verrekend met uw eigen risico.CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS

Met een aantal zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. Er is dan een contract afgesloten voor het voor hen geldende tarief voor de zorg die u verzekerd heeft. Bij deze verzekeraars wordt rechtstreeks gedeclareerd. Wij hebben geen contract afgesloten met;

  • de CZgroep (CZ,Ohra, Nationale Nederlanden, Just en CZdirect), Menzis (menzis, hema, anderzorg, PMA, Vink Vink)
  • Caresq (Promovendum, National Academic, Besured, Aevitae en Aon)
  • Eno (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect)
  • Onvz (PNOzorg en VvAA Jaaah zorgverzekering)

Wanneer u verzekerd bent bij één van deze verzekeraars kunt u wel bij ons terecht voor behandelingen. Afhankelijk van uw natura- of restitutiepolis wordt het gehele bedrag of een gedeelte ervan vergoed. Als er door ons niet gedeclareerd kan worden bij de Zorgverzekeraar gelden de volgende tarieven:

     

zitting bekkenfysiotherapie

€ 62,00

Intake en onderzoek na verwijzing 

€ 102,00 

Screening  intake en onderzoek 

€ 102,00

Bekkenfysiotherapie aan huis 

€ 80,00

niet nagekomen afspraak

€ 52,00De eerste behandeling

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Sinds 1 juni 2009 ben ik verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in mijn administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument. Tijdens de eerste behandeling wordt uitgebreid de tijd genomen om u uitleg te geven over bekkenfysiotherapie, uw bekken/bekkenbodem en de samenhang met uw klachten. Tevens wordt er een onderzoek gedaan en een behandelplan opgesteld. Gezien de omvang van de afspraak en de administratieve tijd is het tarief voor de intake hoger dan voor een losse behandeling. Vanuit de verzekering komen ze hieraan tegemoet door de mogelijk te bieden om een eerste keer een dubbele afspraak in te dienen. Dit betekend dat de eerste afspraak u 2 behandelingen kost. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan mij kenbaar maken. 

 

Afmelden
Afmelden graag minimaal 24 uur van tevoren, anders ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Deze behandeling kan niet in rekening gebracht worden bij uw zorgverzekeraar. U krijgt zelf de rekening. In niet tijdig afgezegde afspraak bedraagt 42,00 euro


Communicatie
Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk ook 
Engels gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, neem dan een tolk cq bekende meebrengt die voor u en mij kan vertalen. 

 

Kwaliteit

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens ben ik opgenomen in het BIG register. Daarnaast is de praktijk lid van Fysiogroep Haaglanden. 


Privacy

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen beschikt de praktijk over afgesloten behandelruimten.

Alle medische en administratieve gegevens van patiënten worden zorgvuldig bij gehouden om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Voor meer informatie kijkt u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/inhoud/rechten-in-de-zorg

Ik ga zorgvuldig om met uw medische en administratieve gegevens.

Behalve uw behandelend fysiotherapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend fysiotherapeut en / of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de patiënt worden er geen gegevens aan derden (bijvoorbeeld artsen of familieleden) verstrekt.

Bij ernstige of levensbedreigende situaties kan de fysiotherapeut zonder toestemming van de patiënt een arts en / of alarmdienst bellen.


Kwaliteitsonderzoek

Voor mijn praktijk is goede kwaliteit van de bekkenfysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en daarom wordt de kwaliteit continu getoetst. Ik streef naar de best mogelijke zorg voor u als patiënt en deze zorg steeds te blijven verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!

Om mijn kwaliteit te toetsen maak ik gebruik van het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg B.V. Dit meetbureau behandeld uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

Bij de intake wordt naar uw email adres gevraagd. Deze wordt gebruikt om u een uitnodig te sturen voor de qualiteitsmonitor. Indien u niet wilt deelnemen kunt u dit aangeven. 

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Qualiview door te mailen naar support@qualiview.nl.

     

Openingstijden

De praktijk is dagelijks geopend binnen kantoor tijden. Buiten deze tijden zijn behandeling in overleg mogelijk.